Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz (Hedefimiz)
 
Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışmalarda bulunur;
• Yaşamboyu Ulusal ve uluslararası toplumun her yaş ve kesiminin ihtiyacı olan eğitim, sınav ve belgelendirme programları düzenleyen, yaşam boyu öğrenme ve kalite odaklı, öncü bir eğitim kurumu olmak.
• Yaşamboyu Her türlü görsel, işitsel, uzaktan ve yüz yüze eğitim modellerinden ve yaratıcı-yenilikçi çözümlerden yararlanarak bireysel ve kurumsal eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek; hızlı, esnek ve uygulama ağırlıklı eğitim modülleri geliştirerek işgücünün bilgi ve beceriler ile donanmasını sağlamak ve çalışanların niteliğini yükseltmek; özel veya kamusal sektörde faaliyette bulunan yurt içi ve yurtdışı kuruluşlarla eğitim, sınav ve belgelendirme alanlarında işbirliği yapmak, tüm bu süreçleri güvenilir bir şekilde belgelendirmektir.
 
Misyonumuz (Görevimiz)
 
Her türlü görsel, işitsel, uzaktan ve yüz yüze eğitim modellerinden ve yaratıcı-yenilikçi çözümlerden yararlanarak bireysel ve kurumsal eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek; hızlı, esnek ve uygulama ağırlıklı eğitim modülleri geliştirerek işgücünün bilgi ve beceriler ile donanmasını sağlamak ve çalışanların niteliğini yükseltmek; özel veya kamusal sektörde faaliyette bulunan yurt içi ve yurtdışı kuruluşlarla eğitim, sınav ve belgelendirme alanlarında işbirliği yapmak, tüm bu süreçleri güvenilir bir şekilde belgelendirmektir.