Yaşamboyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde eğitim açmak istiyorum. Nasıl başvuru yapabilirim?

Yaşamboyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde eğitim açmak isteyen Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Merkez web sayfasında yer alan "Eğitim Teklifi Ön Görüşme Formu" ile düşündükleri eğitim programını yazılı hale getirerek Merkez Müdürlüğü'ne e-posta ile iletirler. Merkez tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda eğitim/program önerisi olan öğretim üyesi/üyeleri ile Merkez Müdürü ilgili birim sorumluları karşılıklı görüşerek programa son halini verirler. Eğitim/Program önerisi Yönetim Kurulu değerlendirmesine sunulur. Açılmasına karar verilen eğitim/programlar için gerekli ilan, duyuru ve kayıt süreçleri Merkez tarafından yürütülür.